Onur-Sat  Forum Onur-Sat  Forum

Geri git   Onur-Sat Forum > EĞİTİM ve ÖĞRETİM > EDEBİYAT > Türk Edebiyatı

Vidotv.com
Cevapla
 
Seçenekler
Alt 16-12-2009, 22:48   #1
AKTUĞ
Onur-Sat Forum Üyesi
 
AKTUĞ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 10-07-2008
Nerden: C\:Windows
Mesajlar: 1.449
ݝtibar Gücü: 45
AKTUĞ Onur-Sat Forum Üyesi
Standart İmla Kuralları,Noktalama İşaretleri

Karşılıklı konuşurken, konuşmalarımızı daha anlamlı kılmak için jest ve mimiklerden faydalanırız...
Sözlü anlatımda geçerli olan bu yöntem, yazılı anlatımlarda işe yaramaz. Çünkü, yazılı anlatımın da kendine göre kuralları vardır.
"İmla ve noktalama" dediğimiz bu kurallar, yazılı anlatımın olmazsa olmazlarındandır...
Bir şehir için trafik kuralları nasıl hayati önem taşıyorsa; yazılı anlatım için de aynı önemi taşır.
Trafik işaretleri olmadığında, nasıl trafik kördüğüme dönerse, kazalar artarsa; yazılı anlatımda da kurallara uyulmazsa, anlam hataları doğar ve yanlış anlaşılmalar meydana gelir...

Türkçemiz'deki belli başlı imla kurallarını şöyle sıralayabiliriz...
1- Büyük harflerin yazımı.
2-Sayıların yazımı.
3-Bağlaçların yazımı.
4-Birleşik fiillerin ve ek fiillerin yazımı.
5-Kısaltmaların yazımı.
6-Edatların yazımı.
7-Birleşik kelimelerin yazımı.
8-Bazı kelimelerin yazımı.
9-Yabancı(Dilimizdeki) kelimelerin yazımı.
10-İkilemelerin yazımı
11-Pekiştirmelerin yazımı

Büyük Harflerin Kullanımı:

Hangi kelimeler büyük harfle başlar?
Büyük harfle başlayan kelimelerin yazımı nasıldır?

*********

*Özel isimler büyük harfle başlar ve almış oldukları ekler(Çekim ekleri ayrı yazılır, yapım ekleri birleşik yazılır.) kelimeden ayraçla ayrılır.
(Ör:1-Ankara'dan geliyorum. Ankaralı olmak güzeldir.
ÖR:2-Türkçe'nin gramer yapısı. Türkçeci olmak güzel..)
Yukarıdaki 1.ve 2.örnekte geçen ilk örnek cümlelerin özel isimleri çekim eki aldığı için ayrılmıştır. Son cümlelerdeki özel isimlerin aldığı ekler yapım eki olduğu için birleşik yazılmıştır.

NOT:Yapım ekleri kelime türeten eklerdir, kelimenin anlamını değiştirir. Çekim ekleri ise kelimeye (Zaman ve şahıs gib) özellik katar. Aslında çok uzun bir konu; belki ilerde değinirim...

Hangi isimler özeldir?

-İnsan isimleri özeldir...
-Kurum,kuruluş,dernek... isimleri
-Kitap,dergi,gazete...
-Anıt,yapı...
-Yer belirten yön adları...(ÖR:İstanbul'da Doğu kökenliler de vardır)
-Gezegen isimleri...(Dünya,Güneş,Ay isimleri coğrafya alanında kullanıldığında özeldir. Ör:Benim dünyamda hainliğe yer yoktur, cümlesinde özel isim değildir. Dünya, Güneş'in etrafında döner, Ay da Dünya'nın, cümlesinde ise özeldir, örnekte görüldüğü gibi yazılır.
-Şehir,ilçe,kasaba,mahalle,sokak,cadde isimleri özeldir...
-Deniz,nehir,akarsu,göl.. isimleri özeldir...
-Orman,dağ,ova, isimleri...
-Ülke, kıta,bölge isimleri...
-Din,mezhep,tarikat...isimleri
-Dil isimleri...
-Bazı hayvanlara verilen isimler(Ör:Boncuk, yumak,pamuk..vs.) özeldir.

*Cümleler büyük harfle başlar.
*Özel isimlere bağlı unvanlar ve saygı ifade eden kelimeler büyük harfle başlar.(Ör:Bay Murat Kaya, Kemal Yüzbaşı, İlhan Bey, Koca Yusuf, Ahmet Dayı, Durmuş Efendi..vb)
*Rakamlarla belirtilmiş gün.ay,yıl adları büyük harfle başlar; önlerinde rakam yoksa küçük harfle yazılır.(Ör. 3 Mayıs, 2006 Perşembe...)
*Başlıkları oluşturan kelimeler büyük harfle başlar; aralarında bağlaç(ve,ile,da,ki..gibi) varsa, bağlaçlar küçük harfle başlar.(Forum Uz'daki başlıkların çoğu hatalı yazılıyor.)
*Mektuplarda ve yazılı metinlerde hitap kelimeler büyük harfle başlar.( Değerli Kardeşim, Aziz Dinleyiciler...gibi)
*Mektup zarflarının üzerine yazılan adreslerin her kelimesi büyük harfle başlar..
AKTUĞ Çevrimdışı   Alıntı ile Cevapla
Alt 16-12-2009, 22:49   #2
AKTUĞ
Onur-Sat Forum Üyesi
 
AKTUĞ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 10-07-2008
Nerden: C\:Windows
Mesajlar: 1.449
ݝtibar Gücü: 45
AKTUĞ Onur-Sat Forum Üyesi
Standart Cevap: İmla Kuralları,Noktalama İşaretleri

Sayıların Yazımı:
Hikaye,roman,deneme,makale...gibi anlatım türlerinde sayılar harflerle yazılır ve harflerle belirtilen her bir sayı ayrı yazılır.
Ör: Oğuz henüz üç buçu aylıkken konuşmayı öğrendi.
Bu insan, kırk iki yaşına gelmiş, hala yolunu çizememiş.
Bin dokuz yüz yürmi üç...gibi.
NOT:Harflerle yazılan rakamlar, parasal işlemlerde(Senet,çek,alındı makbuzu...vb.) oynama yapılmasını önlemek amacıyla, bitişik yazılır.
Rakamla yazılmış bir sayıya gelen ekler, kesme işaretiyle ayrılır.
15.30'da, 2005'te, 2'ye çeyrek var, 3'üncü...gibi.

Bağlaçların Yazımı:

* " de" bağlacının yazımı:

"De" bağlacı, her zaman ayrı yazılır. Görevi, birlikte kullanıldığı kelimeyi anlamca bir önceki kelimeye bağlamaktır.Bağlacın ünlüsü "e" ya da "a"
değişirken, ünsüzü hiç bir zaman değişmez(-d, -t olmaz)
ÖR:Benim babam da aynı cephedeydi.
Bunları götür ya da sakla.
Bir de yüzüme bakıyor...

"De" eki ise kelimeye bitişik yazılır. Bağlacın ünlüsü de ünsüzü de değişikliğe uğrayabilir.
Ör:Gözü mutfakta kaldı.
Gölette boğuldu
O çantada ne var?
NOT: Bağlaç olan "de" ile ek olan "de" yi cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamı bozuluyorsa "de" hal ekidir, bozulmuyorsa bağlaçtır.

*"Ki" bağlacının yazımı:

Ek göreviyle kullanılan "ki"ler kelimeye bitişik yazılır ve ses uyumuna göre bir kaç örnek(Dün, bugün..gibi) dışında değişikliğe uğramaz.
Ör:Kapıdaki çocuk kimi bekliyor?
Seninki hala anlamadı!
bağlaç görevindeki "ki" ise ayrı yazılır ve ses uyumuna göre değişiklik göstermez. Çoğunlukla iki yargı arasında bağ kurmaya yarar. Bunu yaparken cümleye değişik anlam özellikleri de katar..
Ör:Kitap var mı ki okuyalım? (Sitem anlamı katıyor)
Düşün ki zaman yetmedi(İhtimal)
O kadar bağırdı ki duymayan kalmadı!(Neden-sonuç ilgisi)
Anlatamadım ki...(Sitem)

Birleşik fiillerin yazımı:

Türkçe'de üç çeşit birleşik fiil vardır...
1-Yardımcı (Etmek, eylemek, olmak,kılmak...vb) fiillerle kurulan birleşik fiiller...
Bu yardımcı fiillerin geldikleri kelimelerde her hangi bir ses olayı meydana gelmemişse ayrı yazılır..
Ör: Seni gördüğüme mutlu oldum
Sabah namazı kıldım
Perişan etmek, Nazar eylemek....gibi
Ses değişikliğine uğrayan kelimelerle ise birlikte yazılır...
Ör: Yerin sarsıldığını hissettim (aslı, his-etmek...)
Affetmek(af-etmek) , kaybolmak(kayıp-olmak) ...gibi.

2-Kurallı birleşik(e-bilmek,e-yazmak,i-vermek,a-kalmak...gibi) fiillerin yazımı...
Her zaman, eklendiği kelimeyle birleşik yazılır.
Ör: Arabadan düşeyazdım.Ardından bakakaldım, Akşam bize geliver

3-Kaynaşmış(Dedikodu, kapkaç, okuryazar, alavere, uyurgezer..gibi) bileşik fiillerin yazımı:Bu tür bileşik fiiller birleşik yazılır.

Durmadan dedikodu yapıyor. Bu melekette okuryazar oranı düşük.

Ek Fiillerin Yazımı:

Türkçe'deki ek fiiller(Bunları: "idi","imiş","ise","iken","dir") eklendiği kelimeye bitişik yazılacağı gibi ayrı da yazılabilir.
Ör:Hasta idi. Hayvan imiş. İnsan ise. Arkadaşımdır...

Bugün, bu unsurlar genellikle bitişik yazılıyor.
Bitişik yazılırken, ünlü ile biten bir kelimeye eklenirken başlarındaki "i" düşer yerine "y" sesi gelir.
Eklendiği kelime ünsüz ile bitmişse, "y" gelmez...

Kısaltmaların Yazımı:

Kısaltmalara gelen ekler, kısaltma yapılan kelimelerin açılımındaki okunuşuna göre değil, kısaltmadaki harflerin okunuşuna göre yazılır...
Ör: İTÜ'ye gidiyorum. MEB'e bildirdim. TBMM'yi gezdim.


Soru Edatının Yazımı:

Türkçe'de soru edatı olarak "mi" kullanılır.
Kendisinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır.
"mi" ye eklenen takılar, "mi" ile birlikte yazılır.
"mi" cümleye soru anlamı kattığı için sonuna soru işareti kullanılır.
Ör: Yorgun mu?
Yorgun muydu?
Yorgun musunuz?

Birleşik Kelimelerin Yazımı

Bir kavramı tek başına bildiremeyip ancak başka bir tür adıyla birleşerek kavramı anlatan birleşik kelimlerde, her iki kelime de büyük harfle başlar.

Ör: Van Gölü, Konya Ovası, Sakarya Nehri, Anzavur Geçidi, Karanfil Sokağı...gibi.
Örneklere dikkat edlidiğinde, birinci kelimelerin, tak başlarına kullanıldığında, bildireceği kavramın anlamını karşılayacığı anlaşılır.
İkinci kelimeler ise genellikle tür adlarıdır.

Tarihsel olayları anlatan birleşik kelimeler de yukarıdaki yapıdaki gibidir.
Ör: Kavimler Göçü, Haçlı Seferleri, İnönü Savaşları...gibi.

(Ek Bilgi)
Birleşik kelimelerin yapıca çeşitleri vardır:
1- Anlam kaybına uğrayarak yapılan birleşik kelimeler...
Ör. Adamotu(İlk kelime anlam kaybına uğramıştır)
İncehastalık(İlk kelime)
Basımevi(İkinci kelime)
Rüzgargülü(İkinci kelime)
2-Ses olayları yoluyla.......
Ör:Niçin (Ne-için)
Nasıl (Ne-asıl)
Cumartesi(Cuma-ertesi)
Doksan(Dokuz-on)
3-Kelime türü farklılığıyla........
Ör:dedikodu(Fiil+fiil)
Kapıkule(İsim+isim)
Ateşkes(İsim+fiil)
Uludağ (Sıfat+isim)
4-Tamlama şeklinde....
Ör:Ayakkabı(Belirtisiz isim tamlaması)
Karapınar(Sıfat tamlaması)

İkilemelerin Yazımı:

İkilemeleri yapılışları nasıl olursa olsun, ikilemeyi meydana getiren kelimeler her zaman ayrı yazılır.
1-Aynı Kelimelerle Oluşan İkilemeler:
Ör: İri iri, yavaş yavaş, güzel güzel...gibi
2-Zıt Anlamlı Kelimelerden Oluşanlar:
Ör: Acı tatlı, iyi kötü, irirli ufaklı, ileri geri...gibi
3-Yakın Anlamlı Kelimelerle Oluşanlar:
Ör:Akıllı uslu, kırık dökük, doğru dürüst...gibi.
4-Bir anlamlı bir anlamsız kelimelerle oluşanlar:
Para mara, dolap molap,ev bark...gibi.

Pekiştirmelerin Yazımı:

Pekiştirme amaçlı kullanılan kelimelerin ilk hecelerine "m,p,r,s" ünsüzlerinden biri getirilerek pekiştirme yapılır.
Pekiştirmeler birleşik yazılır...
Ör: mavi ...masmavi, yeşil... yemyeşil, taze......taptaze, temiz.....ter temiz...gibi.

Yabancı Kelimelerin Yazımı

Yabancı kelimelerde bulunan "g" sesi, birkaç kelime dışında(Coğrafya, fotoğraf...gibi) "ğ" olamaz.
Ör:program, magma, biyografi,topograf...gibi.

Bazı yabancı kelimelerdeki "io" ve "ia" arasına "y" sesi;
"ua" arasına da "v" sesikonulur.
Ör: Biyoloji, biyografi,diyaliz,laboratuvar, konservatuvar,kruvazör...gibi.

Bazıları da söylendiği gibi yazılır:.
Ör:Münih, İsveç,Londra,İrlanda...gibi

Bazı Kelimelerin Yazımı

Herkez- herkes(doğrusu)
Bir kaç -birkaç(Doğrusu)
Bir çok -birçok(Doğrusu)
Herşey -her şey(Doğrusu) Not: "şey" her zaman ayrı yazılır.
Yanlız -yalnız(Doğrusu)
Kiprik -kirpik(Doğrusu)
Yalnış -yanlış(Doğrusu)
Kirbit -kibrit(Doğrusu)

Konu AKTUĞ tarafından (16-12-2009 Saat 22:51 ) değiştirilmiştir.
AKTUĞ Çevrimdışı   Alıntı ile Cevapla
Alt 16-12-2009, 22:53   #3
AKTUĞ
Onur-Sat Forum Üyesi
 
AKTUĞ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 10-07-2008
Nerden: C\:Windows
Mesajlar: 1.449
ݝtibar Gücü: 45
AKTUĞ Onur-Sat Forum Üyesi
Standart Cevap: İmla Kuralları,Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri:

*Düzeltme işareti(^):

-Dilimize Arapça ve farsça'dan girmiş kimi kelimelerde "k" ve "g" harfini izleyen "a" ve "u"nun üstüne, ince ses vermesi için düzeltme işareti "^" kullanılır.
Ör: Kâtip, rüzgâr, dükkân, kâğıt, yadigâr, kâmil, kâmuran, sükûn...

-Aynı harflerden oluşup farklı anlamlara gelen kimi kelimelerde de kullanılır.
ÖR: Adet-âdet, âli-Ali, kâr-kar, zar-zâR....
NOT:Günümüzde, bu tür kelimelerin anlamı, kullanıldığı cümledeki görevinden anlaşılmaktadır.Bu yüzden düzeltme işareti pek kullanılmıyor; zorunluluk da yoktur.

-Bazı yer adlarını, kuruldukları dönemde, kanunda belirtildiği gibi yazmak zorundayız.
Ör:Lâdik, Balâ, İslâhiye, Lâpseki...

*Nokta işareti(.)

-Cümlelerin ya da cümle değeri taşıyan kelimelerin sonuna konur.
Ör:Her şey biranda olup bitti.
Geleceğim.

-Kimi kısaltmalarda kullanılır.
Ör. Prof. Dr. Yzb. İng.
NOT:Kelimelerin ilk harfleri alınarak yapılan kısaltmalarda aralara ve sona nokta konulmaz.
Ör. TBMM, MEB, TCDD, THY... gibi.
Ayrıca, elementlerin kısaltmalarında da kısaltma sonuna nokta konulmaz.
Ör. Na(Sodyum), Fe(Demir)

-Tarihlerin yazılışında gün,ay,yıl bildiren sayılar arasına konur.
Ör. 29.04.2006, 12.09.1980...gibi.

-Sayıların basamaklarını ayırmada kullanılır.
Ör. 12.500, 23.30, 45.06...gibi.
Sıra bildiren (-ıncı,-inci,-uncu,-üncü) eklerin yerine kullanılır.
Ör. Yarışmada 3.oldum. 8.günün sonunda kara göründü.

-Bir yazının bölümlerini göstermek için de kullanılır.
Ör. 3. , A. , b. gibi.
NOT: Aynı görev için nokta yerine kapa parantez ")" de kullanılır.

-Rakamlar arasında çarpma işareti olarak da kullanılır.
Ör. 8.4=32

Noktalı Virgül
*
Birbirine "ama,fakat,çünkü,bundan dolayı,yoksa,öyleyse,bu nedenle,ayrıca...vb."bağlaçlarla bağlanan ve aralarında neden-sonuç, birbirinin açıklayıcısı olma ilişkileri bulunan cümlelerde, bu bağlaçlardan önce kullanılır.
Ör. Bugün foruma bakamadım; çünkü çok işim vardı.
Herkes bir şeyler söylüyor; fakat hangisi doğru, anlamış değilim.
*Virgüllerle oluşmuş sıralı cümlelerin arasına konur.
Ör. Hayatın sıırrını kavramış, onu alt etmiş,öcümüzü almıştık; artık köşemize çekilmeli, keyfimize bakmalıydık.
Anlattım,yalvardım,önünde diz çöktüm;duymadı,anlamadı, dinlemedi.
*Sıralı(virgüllerle ayrılmış) cümlelerde başta yer alan,vurgulanan ortak özneden sonra konur.
Ör. Para; kötü bir efendi, iyi bir uşaktır.
Cevdet; sabahları erken kalkar, hazırlanır, okulun yolunu tutar.
*Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için kullanılır.
Ör. Kırtasiyeden silgi, kalem, defter,kağıt; manavdan elma, armut,üzüm,domates aldım
Erkek türkücülerden Neşet Ertaş'ı; bayanlardan Zara'yı beğenerek dinlerim.

İki Nokta:
*Örnekler verilecek veya açıklamalar yapılacak cümlelerden önce kullanılır. Ör. Şu kurala her zaman uyarım:Bir işe; o işi kendi gücüm ve yeteneğimle yapabiliyorsam başlamak.
Birkaç örnek daha verelim:"Yalnız taş,duvar olmaz", "Bir elin nesi var, iki elin sesi var"
*Bir yerden ya da bir kişiden alınan ve tırnak içinde gösterilen sözden önce kullanılır.
Ör. Ne demiş şair:"Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden"
Babam her zaman şunu derdi:"Cahil insan, tıpkı fazla yıkanmış ölü gibidir; ya ........... ya ........."
*Konuşma çizgisinden(-) önce kullanılır.
Ör. Birden söze karıştı:
-Ne söylediğini kulağın duyuyor mu?
*Tiyatro eserlerinde kişilerin adlarından sonra kullanılır.
Ör. Cemil: Boş laf bunlar.
Zeynep:Neden?
Cemil:Gerçekçi yanı yok da ondan.
NOT:İki noktadan sonra, cümle değerinde söz birlikleri geliyorsa, büyük harfle başlanır.Eğer, tek tek kelime düzeyinde örnekler verilecekse,küçük harfle başlanılır.
Ör. İstersen şçyle yapalım: Sen gel beni al, sonra birlikte Kerem'i görmeye gidelim.
İnsanı diğer canlılardan ayıran iki temel özellik vardır: düşünebilmek, konuşabilmek...
AKTUĞ Çevrimdışı   Alıntı ile Cevapla
Alt 16-12-2009, 22:56   #4
AKTUĞ
Onur-Sat Forum Üyesi
 
AKTUĞ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 10-07-2008
Nerden: C\:Windows
Mesajlar: 1.449
ݝtibar Gücü: 45
AKTUĞ Onur-Sat Forum Üyesi
Standart Cevap: İmla Kuralları,Noktalama İşaretleri

Sayıların Yazımı:
Hikaye,roman,deneme,makale...gibi anlatım türlerinde sayılar harflerle yazılır ve harflerle belirtilen her bir sayı ayrı yazılır.
Ör: Oğuz henüz üç buçu aylıkken konuşmayı öğrendi.
Bu insan, kırk iki yaşına gelmiş, hala yolunu çizememiş.
Bin dokuz yüz yürmi üç...gibi.
NOT:Harflerle yazılan rakamlar, parasal işlemlerde(Senet,çek,alındı makbuzu...vb.) oynama yapılmasını önlemek amacıyla, bitişik yazılır.
Rakamla yazılmış bir sayıya gelen ekler, kesme işaretiyle ayrılır.
15.30'da, 2005'te, 2'ye çeyrek var, 3'üncü...gibi.

Bağlaçların Yazımı:

* " de" bağlacının yazımı:

"De" bağlacı, her zaman ayrı yazılır. Görevi, birlikte kullanıldığı kelimeyi anlamca bir önceki kelimeye bağlamaktır.Bağlacın ünlüsü "e" ya da "a"
değişirken, ünsüzü hiç bir zaman değişmez(-d, -t olmaz)
ÖR:Benim babam da aynı cephedeydi.
Bunları götür ya da sakla.
Bir de yüzüme bakıyor...

Ünlem İşareti
Sevinç,alay,şaşma,heyecan,korku,kızgınlı k,acı,endi şe...gibi anlamlar içeren cümlelerle hitap bildiren kelime ve cümlelerden sonra kullanılır...
Ör.
Bir daha sakın beni arama!
Yaşasın! Sonunda başardık.
Beni görürse yandık demektir!
Arkadaşlar!
Ey Türk istikbalinin evladı!

*Söze alaysı ve mecazi anlam katmak; söylenilenlerin aslında tam tersinin düşünülmesi gerektiğini anlatmak için parantez içinde (!) veya yalnız kullanılır.
Ne kadar zeki(!) olduğunu biliyorum.

Ör.Ne kadar zayıfsın(!) bir şeyler yesen diyorum.
Artık sayende her işin üstesinden geliriz!
Dediğin gibi, çok iyi filimmiş canım!
NOT:Cümle sonuna gelen ünlem işaretinden sonra gele cümle, büyük harfle başlar.


"De" eki ise kelimeye bitişik yazılır. Bağlacın ünlüsü de ünsüzü de değişikliğe uğrayabilir.
Ör:Gözü mutfakta kaldı.
Gölette boğuldu
O çantada ne var?
NOT: Bağlaç olan "de" ile ek olan "de" yi cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamı bozuluyorsa "de" hal ekidir, bozulmuyorsa bağlaçtır.

*"Ki" bağlacının yazımı:

Ek göreviyle kullanılan "ki"ler kelimeye bitişik yazılır ve ses uyumuna göre bir kaç örnek(Dün, bugün..gibi) dışında değişikliğe uğramaz.
Ör:Kapıdaki çocuk kimi bekliyor?
Seninki hala anlamadı!
bağlaç görevindeki "ki" ise ayrı yazılır ve ses uyumuna göre değişiklik göstermez. Çoğunlukla iki yargı arasında bağ kurmaya yarar. Bunu yaparken cümleye değişik anlam özellikleri de katar..
Ör:Kitap var mı ki okuyalım? (Sitem anlamı katıyor)
Düşün ki zaman yetmedi(İhtimal)
O kadar bağırdı ki duymayan kalmadı!(Neden-sonuç ilgisi)
Anlatamadım ki...(Sitem)
AKTUĞ Çevrimdışı   Alıntı ile Cevapla
Alt 16-12-2009, 22:58   #5
AKTUĞ
Onur-Sat Forum Üyesi
 
AKTUĞ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 10-07-2008
Nerden: C\:Windows
Mesajlar: 1.449
ݝtibar Gücü: 45
AKTUĞ Onur-Sat Forum Üyesi
Standart Cevap: İmla Kuralları,Noktalama İşaretleri

Tırnak İşareti
*Başkalarından alınan sözlerin ya da yazıların tamamı tırnak içine alınır.
Ör.
"En güzel şiirler, anlamlarını okurun hayalinden alan şiirlerdir" demiş Ahmet Haşim.
Atatürk "Türk milletine en çok yakışan idare şekli, cumhuriyettir." demiştir.

*Bir cümlede özellikle vurgulanmak istenen kelimeler tırnak içine alınır.
Ör.
Türk insanı "misafirperverliğe" önem verir.
Ailem bana her zaman "dürüst olmanın" önemini hatırlatır.

*Kitap,dergi,gazete,şiir ve yazı adları tırnak içine alınır.
Ör.
Bu şiiri ilk kez "Varlık"ta görmüştüm.
Dün "Forum"da önemli bir haber okudum.
Cengiz Aytmatov'un "Gülsarı"adlı kitabını size öneririm.
Yazarın "Şiir üzerine" adlı yazısı şiire bakışımı değiştirdi.


Tek Tırnak
Bir alıntı içinde ikinci bir alıntı olduğunu göstemek için kullanılır.
Ör.
"Anılarımı yazarken biri bana 'Sizin önemsiz olan bir dakikanız bile yok mu?' diye sormuştu."

Kısa Çizgi

*Satır sonuna sığmayan kelimeleri bölerken satır sonan konur.
Ör.
....................................arab a-
nın.

*Cümlelerdeki arasöz ve cümleciklerin başında ve sonunda kullanılır.
Ör.
Bir tarihte-sanırım 1981 yılıydı- Almanya'ya kadar ehliyetsiz araba kullanmıştım.

* Kelime ya da rakamlar arasına girerek bir olay ya da durumun başlangıcını ve sonunu anlatmak; "ile,ila,ve" anlamlarını vermek amacıyla kullanılır.
Ör.
Türkçe-İngilizce sözlük
Fenerbahçe-Galatasaray maçı
9:30 - 12:00 arası
Yazarımız 1948-2006 tarihleri arasında yaşamıştır.

*Dilbilgisi incelemelrinde kök ya da gövdenin sonuna, eklerin başına konur.
Ör.
oku-;bak-;durgun-;güzelleş- kök ve gövdeleri.
-lık;-mak;-dır;-ler ekleri.
*Dilbilgisi yazılarında kelimelerin heceleri ya da her bir harfi arasına konur.
Ör.
çi-ko-la-ta
ç-i-k-o-l-a-t-a

*Bazı terimleri ve kuruluş adlarının arasında kullanılır.
Ör.
İsim-fiil, Sıfat-fiil
Fen-Edebiyat fakültesi

*Adres yazarken, semt ya da ilçe ile şehir bildiren kelimelerin arasına konur.
Ör.
Ürgüp-Nevşehir
Büyükada-İstanbul


Parantez İşareti

*
Cümlede geçen yabancı kelimelerin Türkçe okunuşları parantez içinde verilir.
Ör.
Picasso(Pikasso) ünlü ressamlardandır.

*Cümlede geçen bir söze ya da kelime grubuna ait açıklayıcı ek bilgiler parantez içine verilir.
Ör.
Ege'de orta büyüklükte (5.5) deprem oldu.
Şair, sevgilisine akrostis yaptığı (Şiirde mısraların ilk harflerinin yukarıdan aşağıya bir kelime oluşturması) pek çok şiir yazıp göndermiştir.

* Tiyatro eserlerinde konuşan kişinin yapacağı jest ve mimikler, konumunu açıklayan cümleler parantez içinde verilir.
Ör.
Mehmet (Elini sallayarak içeri girer.)
-Hayrola nedir bu haliniz?

* Hayatta olmayan kişilerle ilgili bilgi verilirken isminin yanına yazılan doğum ve ölüm tarihleri parantez içinde verilir.
Ör.
Sait Faik Abasıyanık (1906-1954)

*Alıntılarda alıntı yapılan kişinin adı parantez içinde verilir.
Ör.
"Secere atlarda aranır."
(Ziya Gökalp)
*Bir eserin bir bölümü verildiğinde eserin tamamının özeti ve verilen bölümün hangisi olduğuna ilişkin açıklamalar parantez içinde yapılır.
Ör.
(Ünlü sefiller romanının kahramanı Jean Valjan, ekmek çalarken yakalanır ve kürek cezasına çarptırılır.Cezası bitince iyi yürekli bir piskoposun öğütleriyle doğru yolu bulur.Ticarete atılarak, herkesin yardımına koşan, iyi yürekli biri olur.
Romandan buraya alınan bölümde Jean Valjan'ın ekmek çalarken yakalanışı ve cezaya çarptırılışı anlatılıyor.)
AKTUĞ Çevrimdışı   Alıntı ile Cevapla
Alt 16-10-2010, 18:07   #6
Elif
Onur-Sat Forum Üyesi
 
Elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 28-09-2010
Nerden: Fenerbahçe Cumhuriyeti
Mesajlar: 1.628
ݝtibar Gücü: 39
Elif Onur-Sat Forum Üyesi
Standart Cevap: İmla Kuralları,Noktalama İşaretleri

Bilgiler için AKTUĞ.

Dilimizi elimiizden geldiğinde doğru konuşup yazmaya çalışmalıyız. Dilini yitiren toplumlar kimliklerini de kaybeder.
Bu konuda gençlerimizi daha duyarlı olma konusunda uyarmalıyız. Kısa yazacağım bahanesiyle garip yazmayı genç olma işareti sanıyorlar. Dilimizi bozarak kimliğimizi bzomak isteyenlere yardım ettiklerinin farkına varmadan.
Elif Çevrimdışı   Alıntı ile Cevapla
Alt 25-11-2011, 16:04   #7
idasbulak
Onur-Sat Forum Üyesi
 
Üyelik tarihi: 04-11-2005
Mesajlar: 3
ݝtibar Gücü: 0
idasbulak Onur-Sat Forum Üyesi
Standart Cevap: İmla Kuralları,Noktalama İşaretleri

idasbulak Çevrimdışı   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
imla kuralları, nokta, noktalama işaretleri, rakam, tırnak, virgül, ünlem


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalıBütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 15:10 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.